Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI PHƯỜNG AN TÂY
Ngày cập nhật 19/10/2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

(Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 28/09/2023)

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

725

 

 

719

685

34

6

6

0

 

1

Hộ tịch

318

0

0

318

311

7

0

0

0

 

2

Chứng thực

320

0

0

320

302

18

0

0

0

 

3

Đất đai (Cấp huyện)

19

0

0

13

5

8

6

6

0

 

4

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công  (Cấp huyện)

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

5

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

65

0

0

65

64

1

0

0

0

 

6

Người có công (Cấp huyện)

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 322.690
Truy cập hiện tại 3