Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn phường
Ngày cập nhật 24/05/2022
Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

T hực hiện Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 27/12/2021 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của thành phố Huế và Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2022 của UBND phường về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính phường năm 2022 với trọng tâm xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, công khai, minh bạch; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở; Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; đảm bảo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức.

 

 

UBND phường Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính quyền số; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, xem đây là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính. Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả, đúng tiến độ các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đã và đang được triển khai, gồm: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống Cổng/trang thông tin điện tử; Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với triển khai xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 100.275
Truy cập hiện tại 3