Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Ngày cập nhật 13/06/2022
Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 13/6/2022 UBND phường tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Đánh giá kết quả CCHC 06 tháng đầu năm 2022 cho thấy, công tác CCHC của UBND phường đã được lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời và có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách hành chính công; hiện đại hóa hành chính.

Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện CCHC năm 2022 được triển khai thực hiện nghiêm túc. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công cụ thể các nhiệm vụ thực hiện CCHC năm 2022 cho từng công chức chuyên môn.

Công tác tuyên truyền CCHC được quan tâm chỉ đạo bằng nhiều hình thức, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quy tắc ứng xử thường xuyên.

Việc thực hiện đơn giản hóa TTHC gắn với việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được triển khai khá đồng bộ và đi vào nề nếp, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền giải quyết, rút ngắn được thời gian giải quyết công việc.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 100.281
Truy cập hiện tại 2